บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 38 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 02 168 3368 โทรสาร : 02 168 3369

The Krungthep Thanakom Co.,Ltd.
90 CW Tower A, 38 Floor, Ratchadaphisek Rd.,
Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel : 02 168 3368 Fax : 02 168 3369


Facebook : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด