1. วิศวกรโครงการ (วิศวกรโยธา) (อัตราทดแทน) รายละเอียด  
  2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด  
  3.เจ้าหน้าที่จัดการรายได้ (อัตราทดแทน) รายละเอียด  
  4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (อัตราเพิ่มเติม) รายละเอียด  
  5. วิศวกรโครงการ (วิศวกรไฟฟ้า) (อัตราเพิ่มเติม) รายละเอียด  
  6. เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับการเดินรถประจำสถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย (อัตราทดแทน) รายละเอียด  
  7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินโครงการ รายละเอียด  
  8. เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับการเดินรถประจำสำนักงานใหญ่ (อัตราทดแทน) รายละเอียด  
 

สามารถส่งประวัติ พร้อมรูปถ่าย หรือสมัครด้วยตนเองที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ ชั้น 38 ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 02 168 3368 ต่อ 222, 223, 231 โทรสาร : 02 168 3364-9

E-Mail : theerud.p@thanakom.co.th